ทำไมต้อง Thailand Smart City

“Thailand Smart City Expo 2023” เป็นงานเดียวที่คุณจะได้พบ นักลงทุน ผู้ให้บริการเทคโนโลยีจาก 7 เสาร์หลักสำคัญอย่าง กลุ่มนวัตกรรมการสื่อสาร กลุ่มพลังงาน กลุ่มบ้านอัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก ภาคโทรคมนาคม พลังงาน การใช้ชีวิต อุตสาหกรรมและการค้าปลีก กลุ่มเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะและ EV กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง กลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อจัดหานวัตกรรม อัจฉริยะสำหรับโครงการขนาดใหญ่และโครงการหลายล้านของพวกเขา

พบกับเทคโนโลยีล้ำสมัยในงาน “Thailand Smart City Expo 2023”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจของคุณทำงานอย่างอัจฉริยะ