วีซ่า

โดยทั่วไปผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ในการขอวีซ่าชาวต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องซึ่งได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทยและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องอยู่นอกประเทศไทยในขณะยื่นคำร้อง ผู้สมัครจะได้รับวีซ่าประเภทหนึ่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเข้ามายังประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าและข้อกำหนดทั่วไปสำหรับวีซ่าแต่ละประเภทโปรดดูประเภทของวีซ่าและการออกวีซ่า

ประเทศที่ ยกเว้นวีซ่า

ผู้ที่เดินทางมาจากกว่า 60 ประเทศและอาณาเขตต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า โดยพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ในกรณีเดินทางมาท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยควรจะขอวีซ่าให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

อ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaievisa.go.th

เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับคำแนะนำการเดินทางมายังประเทศไทยอาจมีการอัปเดตบ่อยครั้งเราจึงขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวทุกคนตรวจสอบกฎข้อบังคับโดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้ :

กรมควบคุมโรค
กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

โทร. (662) 575 1062
แฟลกซ์. (662) 575-1066
ฮีเมล: consular03@mfa.go.th

สำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการขอวีซ่า กรุณาไปที่ เว็บไซต์ ของกระทรวงการต่างประเทศ