รายละเอียดงาน

This information will be available shortly. Please revisit this page for future updates.
ชื่องาน :

Thailand Smart City Expo 2023

วันที่ :
22-24 พฤศจิกายน 2566
สถานที่ :
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
กลุ่มผู้ร่วมแสดงสินค้า :

กลุ่มนวัตกรรมการสื่อสาร
เครือข่ายโทรศัพท์ กลุ่มโครงข่ายการสื่อสาร อุปกรณ์การสื่อสาร กลุ่มการจัดการข้อมูลสื่อสาร อุปกรณ์/อุปกรณ์เสริมเพื่อการสื่อสาร อื่นๆ

กลุ่มพลังงาน
พลังงานหมุนเวียน ระบบการจัดการพลังงาน ระบบผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า ระบบพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้น อื่นๆ

กลุ่มบ้านอัจฉริยะ
ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการภายในอาคาร ระบบแสงอัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบรักษาความปลอดภัย อื่นๆ

กลุ่มอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก
ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบการวางทรัพยากรองค์กร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การซื้อ-ขายแบบอัจฉริยะ ระบบติดตามสินค้า การจัดการออนไลน์ ระบบหุ่นยนต์ ระบบธนาคาร อื่นๆ

กลุ่มเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะและ EV
ระบบการจัดการที่จอดรถ ระบบการขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ ระบบแผนที่และเครื่องมือนำทาง ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า อื่นๆ

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการมลพิษในอากาศ ระบบการจัดการภัยพิบัติระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขอนามัยในอุตสาหกรรม ระบบการจัดการขยะ อื่นๆ

กลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์
ระบบการจัดการโรงพยาบาล ระบบการจัดการคลินิก อื่นๆ