จดหมายข่าว

eNews 1

เมืองแห่งอนาคตเริ่มแล้ววันนี้!

Thailand Smart City Expo 2023 ขอชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรม สำหรับผู้นำทางด้านนวัตกรรมสมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของประเทศไทย …

eNews 2

โดรนเพื่องานเกษตรแม่นยำ !!

โดรนเพื่อการเกษตร กำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเกษตรกรไทยในช่วงที่ผ่านมา และถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ ที่อยากทำการเกษตร …

eNews 3

Thailand Smart City Expo 2023

แถลงข่าวเร่งเครื่องเต็มสูบ ด้วยแรงสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและองค์กรท้องถิ่นโดย คุณสุรพล อุทินทุ ผู้แทนจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด …

eNews 4

เมืองแห่งอนาคตเริ่มแล้ววันนี้!

ปักหมุดเตรียมพบกัน งาน “Thailand Smart City Expo 2023” ระหว่าง 22-24 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าชมเทคโนโลยีและนวัตกรรม …

eNews 5

โดรนเพื่องานเกษตรแม่นยำ !!

โดรนเพื่อการเกษตร กำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเกษตรกรไทยในช่วงที่ผ่านมา และถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ ที่อยากทำการเกษตร …

eNews 6

Thailand Smart City Expo 2023

แถลงข่าวเร่งเครื่องเต็มสูบ ด้วยแรงสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและองค์กรท้องถิ่นโดย คุณสุรพล อุทินทุ ผู้แทนจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด …

อย่าพลาดโอกาสสำคัญนี้หากคุณอยู่ในธุรกิจเหล่านี้:

Smart Telecom

Smart Energy

Smart Living

Smart Industry & Retail

Smart Mobility

Smart Environment

Smart Healthcare

สำรองพื้นที่ของคุณ และติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02 229 3526
อีเมล: thailandsmartcity@nccexhibition.com