ประเภทผู้แสดงสินค้า

กลุ่มนวัตกรรมการสื่อสาร

เครือข่ายโทรศัพท์ กลุ่มโครงข่ายการสื่อสาร อุปกรณ์การสื่อสาร กลุ่มการจัดการข้อมูลสื่อสาร อุปกรณ์/อุปกรณ์เสริมเพื่อการสื่อสาร อื่นๆ

กลุ่มพลังงาน

พลังงานหมุนเวียน ระบบการจัดการพลังงาน ระบบผลิตและส่งพลังงาน ไฟฟ้า ระบบพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้น อื่นๆ

กลุ่มบ้านอัจฉริยะ

ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการภายในอาคาร ระบบแสงอัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบรักษาความปลอดภัย อื่นๆ

กลุ่มอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก

ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบการวางทรัพยากรองค์กร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การซื้อ-ขายแบบอัจฉริยะ ระบบติดตามสินค้า การจัดการออนไลน์ ระบบหุ่นยนต์ ระบบธนาคาร อื่นๆ

กลุ่มเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ
และ EV

ระบบการจัดการที่จอดรถ ระบบการขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ ระบบแผนที่และเครื่องมือนำทาง ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า อื่นๆ

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการมลพิษในอากาศ ระบบการจัดการภัยพิบัติระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขอนามัยในอุตสาหกรรม ระบบการจัดการขยะ อื่นๆ

กลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพ
และการแพทย์

ระบบการจัดการโรงพยาบาล ระบบการจัดการคลินิก อื่นๆ

Smart Mobility

Parking System, Electric Vehicle(EV), Intelligent Transport System(ITS), Mapping and Navigation System.

Smart Environment

Air Land and Water & Pollution, Control Technology, Disaster Management System, Waste Management, Wastewater Treatment System, Industrial Hygiene System.