9 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)

อ่านต่อคลิก >>> https://www.zolitic.com/bkk/Bangkok/35160
9 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)

อ่านต่อคลิก >>> https://www.thaiquote.org/
9 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)


อ่านต่อคลิก >>> https://www.voicetv.co.th/
9 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)

อ่านต่อคลิก >>> https://region.siamrath.co.th/bkk/Bangkok/35160
9 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)


อ่านต่อคลิก >>> https://www.smartsme.co.th/
9 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)

อ่านต่อคลิก >>> https://www.businesstoday.co/
9 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)


อ่านต่อคลิก >>> https://local.newtv.co.th/bkk/Bangkok/35160
9 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)

อ่านต่อคลิก >>> https://www.77kaoded.com/
9 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)


อ่านต่อคลิก >>> https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/35160
7 พฤศจิกายน 2022

คอลัมน์ เรื่องเล่าปากซอย

4 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)


อ่านต่อคลิก >>> https://www.hooninside.com/news-feed/276716/view/
4 พฤศจิกายน 2022

“ป๊อก-ศักดิ์ชัย” ปลื้ม “ชัชชาติ” หนุนจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)

อ่านต่อคลิก >>> https://gorgeousbkk.com/th-smart-city-expo22/
2 พฤศจิกายน 2022

'เมืองอัจฉริยะ'คือเป้าหมาย ยกระดับชีวิตคนไทย นวัตกรรมในงาน 'Thailand Smart City Expo 2022'


อ่านต่อคลิก >>> https://www.naewna.com/business/689659
2 พฤศจิกายน 2022

'เมืองอัจฉริยะ'คือเป้าหมาย ยกระดับชีวิตคนไทย นวัตกรรมในงาน 'Thailand Smart City Expo 2022'

อ่านต่อคลิก >>> https://www.e-enternews.com/thailand-smart-city-expo-2022
2 พฤศจิกายน 2022

ชู ‘เมืองอัจฉริยะ’ ยกระดับชีวิตคนไทย ในงาน “Thailand Smart City Expo 2022”


อ่านต่อคลิก >>> https://www.matichon.co.th/economy/news_3651548
1 พฤศจิกายน 2022

“"เมืองอัจฉริยะ" คือเป้าหมาย ยกระดับชีวิตคนไทย กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น นวัตกรรมในงาน "Thailand Smart City Expo 2022" พร้อมตอบโจทย์ผู้พัฒนาเมืองทุกมิติ

อ่านต่อคลิก >>> https://www.ryt9.com/s/prg/3369511
1 พฤศจิกายน 2022

“เมืองอัจฉริยะ” คือเป้าหมาย ยกระดับชีวิตคนไทย กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น นวัตกรรมในงาน “Thailand Smart City Expo 2022” พร้อมตอบโจทย์ผู้พัฒนาเมืองทุกมิติ


อ่านต่อคลิก >>> https://www.thaipr.net/business/3259767
1 พฤศจิกายน 2022

“เมืองอัจฉริยะ” คือเป้าหมาย ยกระดับชีวิตคนไทย กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น นวัตกรรมในงาน “Thailand Smart City Expo 2022” พร้อมตอบโจทย์ผู้พัฒนาเมืองทุกมิติ

อ่านต่อคลิก >>> https://lifetimemags.com/18581-2/
1 พฤศจิกายน 2022

“เมืองอัจฉริยะ” ยกระดับชีวิต กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นไทย


อ่านต่อคลิก >>> https://www.nationtv.tv/news/pr/378891409