23 พฤศจิกายน 2022

ดีป้าเดินหน้า 'เมืองอัจฉริยะ' แก้ปัญหาเมือง-คุณภาพชีวิต

19 พฤศจิกายน 2022

3+1 แนวทางสำคัญยกระดับ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองอัจฉริยะตอบโจทย์ ทุกชีวิต

18 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะ แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


อ่านต่อคลิก >>> http://www.bangkokbiznews.com/tech/innovation/1038655
18 พฤศจิกายน 2022

'เมืองอัจฉริยะ' สร้างคุณภาพชีวิต

17 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางยกระดับเมืองอัจฉริยะหนุนงาน Thailand Smart City Expo 2022


อ่านต่อคลิก >>> https://www.matichon.co.th/economy/news_3680085
17 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางสำคัญยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ

อ่านต่อคลิก >>> https://www.thansettakij.com/technology/technology/547528
17 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางสำคัญยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ


อ่านต่อคลิก >>> https://headtopics.com/th/358536073617463144929-31785641
18 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางสำคัญยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ หนุนงาน “Thailand Smart City Expo 2022”

อ่านต่อคลิก >>> https://prop2morrow.com
17 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางสำคัญยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ หนุนงาน “Thailand Smart City Expo 2022”


อ่านต่อคลิก >>> https://www.hooninside.com/news-feed/279155/view/
17 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางสำคัญยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ หนุนงาน Thailand Smart City Expo 2022

17 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางสำคัญยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ หนุนงาน “Thailand Smart City Expo 2022”


อ่านต่อคลิก >>> http://www.bluechipthai.com/
17 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางสำคัญยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ หนุนงาน Thailand Smart City Expo 2022 มองหาทิศทางพัฒนาเมือง ตอบโจทย์ใช้ชีวิต

อ่านต่อคลิก >>> http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256570877
17 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางสำคัญยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ หนุนงาน Thailand Smart City Expo 2022 มองหาทิศทางพัฒนาเมือง ตอบโจทย์ใช้ชีวิต


อ่านต่อคลิก >>> https://pineapplenewsagency.com/
17 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางสำคัญยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ หนุนงาน Thailand Smart City Expo 2022 มองหาทิศทางพัฒนาเมือง ตอบโจทย์ใช้ชีวิต

อ่านต่อคลิก >>> https://www.ryt9.com/s/prg/3375121
17 พฤศจิกายน 2022

กทม. ชู 3 แนวทางสำคัญยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ หนุนงาน Thailand Smart City Expo 2022 มองหาทิศทางพัฒนาเมือง ตอบโจทย์ใช้ชีวิต


อ่านต่อคลิก >>> https://www.thaipr.net/it/3268840
15 พฤศจิกายน 2022

“เมืองอัจฉริยะ” สร้างคุณภาพชีวิตให้คนเมือง

อ่านต่อคลิก >>> https://www.bangkokbiznews.com/health/social/1038002