KACHEN DIGITAL

Headline “Kanam” โปรแกรมบริหารจัดการงานประปารูปแบบออนไลน์
Brand Kachen Digital
Model โปรแกรมบริหารจัดการงานประปา Kanam
Description Kanam โปรแกรมบริหารจัดการงานประปารูปแบบออนไลน์ ทำงานตามแผนกได้โดยง่ายไม่ต้องใช้วิธีเดินเอกสารงานประปาแบบเดินโต๊ะ ส่งต่องานหากันผ่านโปรแกรม Kanam ได้ทันที สามารถกดอนุมัติการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ผ่านโปรแกรม และเรียกดูได้ว่างานแต่ละส่วนมีสถานะการทำงาน เป็นอย่างไร รวมถึงออกรายงานสำหรับรายการงานประปาต่างๆ แบบครบครัน ผู้ใช้งานสามารถเปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วเข้าสู่ระบบโดยใส่ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน โดยเหมาะกับพนักงานที่ทำงานประจำสำนักงานจะครบคลุมทุกส่วนของการดำเนินงานประปา สามารถส่งต่องานหากันจากส่วนงานหนึ่งไปยังอีกส่วนงานหนึ่งได้ อีกทั้งมีระบบการคิดค่าชำระน้ำ ประปาได้อีกด้วย รวมทั้งดูรายงานงานประปาของส่วนต่างๆ
Advantages of product ทำงานตามแผนกได้โดยง่ายไม่ต้องใช้วิธีเดินเอกสารงานประปาแบบเดินโต๊ะส่งต่องานหากันผ่านโปรแกรม Kanam ได้ทันทีสามารถกดอนุมัติการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ผ่านโปรแกรมออกรายงานสำหรับรายการงานประปาต่างๆ แบบครบครัน
Type of product or service Smart Governance (การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ)
Please specify  the product type  Software as a Service
Industries & Business targeted หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน
Brand’s Country of Origin ประเทศไทย
Company name  KACHEN DIGITAL
Company Description บริษัท คเชนทร์ ดิจิทัล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2019 โดยมีจุดมุ่งหมายให้บริการด้านซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ลูกค้าทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปลอดภัยขึ้น มีทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ให้บริการทั้งแบบ Cloud และแบบติดตั้ง On Premise และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า เรานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับโปรแกรมที่ให้บริการลูกค้า เช่น Face Recognition สำหรับการยืนยันตัวตน การเชื่อมต่อ Payment Gateway การรับชำระเงินด้วยระบบ QR Code การพัฒนาฐานข้อมูลบนระบบ Blockchain เพื่อความปลอดภัย การเชื่อมต่อกับ LINE OA เพื่อความสะดวกในการแจ้งเตือน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร เพื่อพัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่การเป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะในอนาคต

Headline ระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ E-kyc
Brand Walkin
Description Walkin Visitor System Management เปลี่ยนการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อโดยการแลกบัตร เป็นการอ่านชิพบัตรประชาชน หรือใบขับขี่โดยเสียบบัตรเข้ากับตัวเครื่อง EDC ระบบจะกรอกข้อมูลผู้ติดต่อให้อัตโนมัติ และยังสามารถถ่ายรูปผู้มาติดต่อ รถที่ขับ และเลขทะเบียนได้ อีกทั้งแอดมินสามารถดูข้อมูลผู้ติดต่อผ่านทาง web browser ตามวันที่ต้องการได้
Advantages of product กรอกข้อมูลจากบัตรประชาชนและใบขับขี่ได้อัตโนมัติ ไม่ต้องพิมพ์เอง ลดความผิดพลาดของข้อมูลบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อได้ชัดเจนครบถ้วน ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, ชื่อผู้ที่ขอเขาพบ, แผนกที่จะเข้าพบ, หรือเลขที่บ้านวันเวลาเข้า-ออก, เบอร์โทรของผู้ติดต่อตัวเครื่องมีกล้องถ่ายรูป สามารถเก็บภาพผู้มาติดต่อ รถที่ขับ และเลขทะเบียนได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว สามารถพิมพ์สลิปการเข้าพบออกมาได้ ในสลิปจะมีช่องให้ผู้ที่แขกเข้าพบเซ็นกำกับเพื่อใช้ยืนยันตอนออก
Type of product or service Smart Governance (การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ)
Please specify  the product type  Software as a Service
Industries & Business targeted  ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน คนโด โรงงาน โรงแรม
Brand’s Country of Origin Thailand
Company name  KACHEN DIGITAL
Company Description บริษัท คเชนทร์ ดิจิทัล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2019 โดยมีจุดมุ่งหมายให้บริการด้านซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ลูกค้าทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปลอดภัยขึ้น มีทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ให้บริการทั้งแบบ Cloud และแบบติดตั้ง On Premise และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า เรานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับโปรแกรมที่ให้บริการลูกค้า เช่น Face Recognition สำหรับการยืนยันตัวตน การเชื่อมต่อ Payment Gateway การรับชำระเงินด้วยระบบ QR Code การพัฒนาฐานข้อมูลบนระบบ Blockchain เพื่อความปลอดภัย การเชื่อมต่อกับ LINE OA เพื่อความสะดวกในการแจ้งเตือน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร เพื่อพัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่การเป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะในอนาคต

Headline การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)
Brand Facecheck E-kyc
Description บริการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้พัฒนาต่อได้ในหลายแพลตฟอร์ม โดยให้บริการนักพัฒนาซอฟต์แวร์นำ API ไปพัฒนาโปรแกรมของตนเองต่อได้ คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายครั้งต่อการให้บริการ ช่วยเสริมศักยภาพเว็บแอพพลิเคชั่นในเดสก์ท็อป และ แอพพลิเคชั่นในมือถือบนระบบ Andriod และ iOS โดยการตรวจสอบและยืนยันผู้ใช้งานด้วย ใบหน้า สามารถตรวจจับใบหน้าได้อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการปลอมแปลง (Liveness Detection and Anti-Spoofing)
Advantages of product บริการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง ตามมาตรฐาน IAL2.3 ตรวจสอบบัตรประชาชนออนไลน์กับกรมการปกครอง สามารถถ่ายรูปยืนยันตัวตนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้ อ่านชิปบนหนังสือเดินทาง รองรับระบบ Windows,Androids และเชื่อมต่อ API ใช้ได้หลากหลายอุปกรณ์ เครื่อง Kiosk, EDC และ USB Card Reader
Type of product or service Smart Governance (การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ)
Please specify  the product type   Software as a Service
Industries & Business targeted หน่วยงานภาครรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน
Brand’s Country of Origin Thailand
Company name  KACHEN DIGITAL
Company Description บริษัท คเชนทร์ ดิจิทัล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2019 โดยมีจุดมุ่งหมายให้บริการด้านซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ลูกค้าทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปลอดภัยขึ้น มีทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ให้บริการทั้งแบบ Cloud และแบบติดตั้ง On Premise และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า เรานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับโปรแกรมที่ให้บริการลูกค้า เช่น Face Recognition สำหรับการยืนยันตัวตน การเชื่อมต่อ Payment Gateway การรับชำระเงินด้วยระบบ QR Code การพัฒนาฐานข้อมูลบนระบบ Blockchain เพื่อความปลอดภัย การเชื่อมต่อกับ LINE OA เพื่อความสะดวกในการแจ้งเตือน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร เพื่อพัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่การเป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะในอนาคต