ICS

Voxel MX

Description :
Multirotor Voxel MX อากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาภายในประเทศไทยโดยคนไทย สำหรับสำรวจและทำแผนที่ขนาดเล็ก ทำงานละเอียดในพื้นที่เล็กและใช้บินใกล้ตึกอาคารสูงได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาใช้บินตรวจสุขภาพพืช inspection ตึก ทำ Model 3D ของตัวอาคารได้
Advantages of Product :
สามารถ Customize โดรนของเราให้เหมาะกับงานตามความต้องการของลูกค้าได้ , เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยการส่งซ่อม เคลม หรือทำเรื่อง Service ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
Type of Product or Service :

Smart City Data Collector

Please Specify the Product Type :
Serveying & Mapping UAV for Smart City Data
Industries & Business Targeted :

เทศบาลที่พัฒนาเทคโนโลยี Smart City, งานด้านคาร์บอนเครดิต

Company Name :

บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด

Company Description :

มากกว่า 6 ปีแล้วที่ทาง บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นรวบรวมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานไร้คนขับ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน UAV และ AI สำหรับนำมาแก้ไขปัญหาและเติมเต็มความต้องการ ด้านนวัตกรรมในภาคธุรกิจ การศึกษา และอุตสหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยี Deep tech ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาครัฐ และ เอกชนซึ่งในปัจจุบันมีความสามารถในการผลิตอากาศยานไร้คนขับขึ้นมาเองภายในประเทศได้หลากหลายรุ่น ตั้งแต่แบบ Multirotor เพื่อทำแผนที่ขนาดเล็ก ไปจนถึง eVTOL สำหรับทำแผนที่ขนาดใหญ่ในงาน Smart City

Booth number B07