ICS

Vilverin VL340

Description :
eVTOL Vilverin VL340 อากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาภายในประเทศไทยโดยคนไทย สำหรับสำรวจและทำแผนที่ขนาดใหญ่ไซส์ Smart City มีความสามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้มีเสถียรภาพสูงทนต่อแรงลม ซึ่งตัวอย่างงานที่สามารถนำมาใช้งาน คือ บินสำรวจทพแผนที่ป้องกันน้ำท่วม, การบินสำรวจทำแผนที่เมืองเพื่อใช้เป็น Base ในงาน Smart city,บินเก็บภาพ 3 มิติสำหรับทำ Digital Twin, สำรวจแผนที่ภาษี, สำรวจอาคารแต่ละประเภท, ตรวจสอบความเสียหายถนน เป็นต้น บินต่อเนื่องได้ 2.5-3 ชม. บินสำรวจข้อมูลทำแผนที่ได้ไม่น้อยกว่า 6000 ไร่ต่อรอบ บรรทุก Payload ได้สูงสุด 2.5 กก. (รุ่นพิเศษ 5 กก.) ทนแรงลมได้ 13.6 ม./วินาที (Fixed-Wing), 10.8 m/s (Multirotor)
Advantages of Product :
สามารถ Customize โดรนของเราให้เหมาะกับงานตามความต้องการของลูกค้าได้ , เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยการส่งซ่อม เคลม หรือทำเรื่อง Service ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
Type of Product or Service :

Smart City Data Collector

Please Specify the Product Type :
Serveying & Mapping UAV for Smart City Data
Industries & Business Targeted :

เทศบาลที่พัฒนาเทคโนโลยี Smart City, งานด้านคาร์บอนเครดิต

Company Name :

บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด

Company Description :

มากกว่า 6 ปีแล้วที่ทาง บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นรวบรวมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานไร้คนขับ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน UAV และ AI สำหรับนำมาแก้ไขปัญหาและเติมเต็มความต้องการ ด้านนวัตกรรมในภาคธุรกิจ การศึกษา และอุตสหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยี Deep tech ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาครัฐ และ เอกชนซึ่งในปัจจุบันมีความสามารถในการผลิตอากาศยานไร้คนขับขึ้นมาเองภายในประเทศได้หลากหลายรุ่น ตั้งแต่แบบ Multirotor เพื่อทำแผนที่ขนาดเล็ก ไปจนถึง eVTOL สำหรับทำแผนที่ขนาดใหญ่ในงาน Smart City

Booth number B07