DJI Mavic 3 Multispectral

DJI Mavic 3 Multispectral เพื่องานเกษตรแม่นยำ

Description :
DJI Mavic 3 Multispectral เพื่องานเกษตรแม่นยำ ฟังก์ชันการถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรัมที่ละเอียดถึง 5 MP ได้ ระบบภาพหลายสเปกตรัมที่เก็บข้อมูลการเติบโตของพืชผล การออกดอกและผล การระมัดระวังศัตรูพืช การอ่านค่าจากใบของพืช แบบ NDVI เพื่อให้ได้ผลผลิตพืชผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังใช้งานร่วมกับ Module D-RTK 2 Mobile Station เพื่อความแม่นยำ
Advantages of Product :
DJI Mavic 3 Multispectral มาพร้อมกับฟังชันการถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรัมได้อย่างแม่นยำ เก็บข้อมูลการเติบโตของพืชผล การออกดอกและผล การระมัดระวังศัตรูพืช การอ่านค่าจากใบของพืช
Type of Product or Service :

Agriculture

Industries & Business Targeted :

อุตสาหกรรมเกษตร

Company Name :

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด

Company Description :

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 20 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ต่าง ๆ มากมาย เราได้เริ่มนำสินค้า “โดรน” เข้ามาจำหน่ายตั้งแต่ปี 2016 และในปี 2019 ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า DJI กลุ่ม Enterprise จนได้ขึ้นมาเป็น Key Partner หลักของ ประเทศไทยภายในเวลา 2 ปี บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เรามุ่งมั่นพัฒนาบริการ และเทคโนโลยีด้าน Digital มากว่า 20 ปี เพื่อตอบรับความต้องการ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนเพื่อก้าวสู่ยุค Digital Transformations

Booth number F25