เครื่องวัดสภาพน้ำ

Saijai Tech

Description :

• จอ LCD พร้อมไฟแบ็คไลท์แสดงผลการวัด
• สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคด้วยปุ่มบนอุปกรณ์
• มีการป้องกันการรบกวนจากสนามการทำงานและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ข้อมูลการสอบเทียบจะได้รับการบันทึกไว้ในหน่วยความจำในตัวเครื่อง สามารถตรวจจับวัดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติและทำการชดเชยอุณหภูมิได้ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การหมัก โรงน้ำประปา โลหะวิทยา เภสัชกรรม และเคมี

Advantages of Product :

• มีความแม่นยำสูง: อุปกรณ์นี้สามารถวัดปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิของน้ำได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุคุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้อง
• มีความเสถียรสูง: อุปกรณ์นี้มีความเสถียรสูง ผลการวัดจึงมีความน่าเชื่อถือ
• มีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ: อุปกรณ์นี้สามารถชดเชยอุณหภูมิของน้ำโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผลการวัดมีความถูกต้องยิ่งขึ้น
• มีการป้องกันการรบกวน: อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการรบกวนจากสนามการทำงานและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้ผลการวัดมีความแม่นยำยิ่งขึ้น
• มีความสามารถในการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิค: อุปกรณ์นี้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ

Type of Product or Service :

Smart Industry and Retail, Smart Environment

Industries & Business Targeted :

IoT อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ Enterprise

Company Name :

SaiJai Tech

Company Description :

บริษัท ใส่ใจ เทค ถูกจัดตั้งขึ้นตามความตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการ ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยจะสนับสนุนการทำงานทั้งภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ด้วยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things) ด้วยความใส่ใจในเทคโนโลยีที่ช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Booth number E28