อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ป้องกันไฟดูด

SJ-SPD

Description :

คุณสมบัติ
1.เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
2.ป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า 3.ปรับปรุงกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้มีความเสถียรภาพมากขึ้น
4.ปรับปรุงกำลังไฟฟ้าที่ไหลในวงจรให้คงที่
5.ปรับการชดเชยแรงดันไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
6.รักษาสมดุลให้เฟส L ไฟฟ้าในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไฟฟ้า
7.ลดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูด หรือ ไฟฟ้าช๊อต จากไฟฟ้ารั่วไหล

Advantages of Product :
เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุป้องกันไฟดูด ไฟช๊อต จากไฟรั่ว และยังรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ยืดระยะอายุของเครื่องใช้ไฟฟ้า
Type of Product or Service :

Smart Energy

Industries & Business Targeted :

IoT อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ Enterprise

Company Name :

SaiJai Tech

Company Description :

บริษัท ใส่ใจ เทค ถูกจัดตั้งขึ้นตามความตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการ ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยจะสนับสนุนการทำงานทั้งภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ด้วยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things) ด้วยความใส่ใจในเทคโนโลยีที่ช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Booth number E28