MyPCU, MyHospital

ระบบบริหารงานและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ แก่สถานพยาบาล

Description :
MHI กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมระบบการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพเบื้องต้นด้วย บริการแบบครบวงจรที่รวดเร็ว พัฒนาการออกแบบหน้าจอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการไม่สะดุด กระบวนการบำบัดสามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว รายงาน GIS สำหรับการดูแลเบื้องต้น MIH ได้พัฒนาระบบ GIS ส่วนบุคคลและครัวเรือน รวมกับข้อมูลสุขภาพในทุกด้านของระบบปฐมภูมิ รวมถึงงานสร้างภูมิคุ้มกัน งานส่งเสริมการป้องกัน งานควบคุมโรค งานระบาดวิทยา รวมถึงการฉีดวัคซีนและหาความคุ้มครอง Covid-19 รายงานสุขภาพเพิ่มเติม รายงานหลายร้อยฉบับที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รวมถึงรายงาน Dashboard เกี่ยวกับสถานการณ์ความคุ้มครองการฉีดวัคซีน Covid-19 ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ สามารถใช้ออนไลน์และออฟไลน์ สินค้าคงคลังยา 100% MIH ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการระบบคลังยาแบบเต็มรูปแบบ ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการคลังยาและการประมวลผลรายงาน คลังยาพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลมาตรฐาน FHIR ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูง
Advantages of Product :

* การบิกจ่ายเคลมสิทธ์ครบถ้วน, การบริหารคลังยา, การส่งรายงาน 43 แฟ้ม

Type of Product or Service :

Smart Healthcare

Please Specify the Product Type :
Healthcare Software
Industries & Business Targeted :

โรงพยาบาล, คลินิก, ร้านขายยา, รพ.สต., อบจ., สาธารณสุข

Company Name :

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เฮลแคร์ จำกัด

Company Description :

Booth Number D22