Smart Pole

ICE smart

Description :

• พลังงานแสงอาทิตย์
• นุ่มฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ
• จอแสดงภาพแอลอีดี
• โคมไฟถนนแอลอีดี
• สถานีรายงานสภาพอากาศ
• กล้องวงจรปิด, อินเตอร์เน็ตฟรี
• ชุดกระจายเสียงสัญญาณทางไกล

Advantages of Product :
สินค้าผลิตในไทย โรงงานผลิตในไทย
Type of Product or Service :

Smart Telecom

Industries & Business Targeted :

อุตหกรรมหุ่นยนต์ และ เทคโนโลยี IoT

Company Name :

ICE LED

Company Description :

บริษัท ไอซ์ แอลอิดี จำกัด เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร ระบบการบริหารงาน และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สร้างสรรค์และคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่า ด้วยการ พัฒนานวัตกรรมเทคนโลยีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้กับ ลูกค้าของเรา ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และประเทศของเราอย่างยั่งยืน

Booth number E15