Smart Lighting

ICE smart

Description :

• ควบคุมเปิดปิดไฟผ่านแอปพลิเคชั่น
• ควบคุมเปิดปิดไฟแบบตั้งเวลา
• ตรวจสอบสถานะไฟ (การกินกระแสไฟ, การติดหรือดับ, ความสว่างของไฟ)
• การแจ้งเตือนต่างๆ ของสถานะไฟ

Advantages of Product :
สว่างกว่า ประหยัดกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Type of Product or Service :

Smart Domotics

Industries & Business Targeted :

อุตหกรรมหุ่นยนต์ และ เทคโนโลยี IoT

Company Name :

ICE LED

Company Description :

บริษัท ไอซ์ แอลอิดี จำกัด เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร ระบบการบริหารงาน และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สร้างสรรค์และคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่า ด้วยการ พัฒนานวัตกรรมเทคนโลยีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้กับ ลูกค้าของเรา ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และประเทศของเราอย่างยั่งยืน

Booth number E15