ArcGIS

Smart City Solution for Local Government

Description :

ArcGIS เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถเฉพาะตัวและมีการใช้งานที่ยืดหยุ่น ช่วยให้เรามองเห็นข้อมูลเชิงลึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมืออัจฉริยะพร้อมใช้งานในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และแสดงผลข้อมูล สามารถนำผลลัพธ์ไปเผยแพร่ภายในและภายนอกองค์กรได้แบบ Real-Time ทั้งในรูปแบบแผนที่ โปรแกรมประยุกต์ แดชบอร์ด และรายงาน สะดวกต่อการทำงานร่วมกัน ผ่านการทำงานบนคลาวด์ อุปกรณ์พกพา และเดสก์ท็อป ทำให้สามารถประกอบการตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น นำไปสู่การวางแผนและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ ArcGIS มีหลากหลายรูปแบบตามการใช้งานและภาคอุตสาหกรรม อาทิ ArcGIS Online, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Business Analyst, ArcGIS Urban, ArcGIS Survey123 เป็นต้น

Advantages of Product :
ArcGIS เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปฏิวัติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมๆ ที่มีความซับซ้อน เต็มไปด้วยตัวเลข ข้อมูล หรือตาราง ที่นำไปใช้งานยากให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยมิติของ “Location” สามารถนำมาประมวลผลและแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ “รูปภาพ” หรือ “แผนที่” เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดมิติมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นับเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกมิติ นำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน ArcGIS สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
Type of Product or Service :

Smart Industry and Retail, Smart Environment, Smart Healthcare

Industries & Business Targeted :

Local Government

Company Name :

Esri Thailand

Company Description :

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก Esri ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLM อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Booth number G17