DTC Smart Security

DTC

Description :
DTC Smart Security อุปกรณ์บันทึกภาพและแสดงตำแหน่ง แบบ Real-time ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่าย ต่อการใช้งาน เมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผู้ต้องการความช่วยเหลือ สามารถขอความช่วยเหลือได้โดยกดเพียงปุ่มเดียว เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถเห็นภาพ และสนทนาสอบถามข้อมูลผู้ขอความช่วยเหลือผ่านระบบ Intercom จากศูนย์ควบคุมไปยังจุดที่เกิดเหตุได้ เมื่อทำการกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือ จะมีไฟฉุกเฉินสว่างขึ้นรอบตู้ เพื่อเป็นจุดสังเกต สำหรับผู้เข้าช่วยเหลือ และป้องกันอันตราย เหมาะสำหรับ สวนสาธารณะ ทางหลวง ชุมชนโรงเรียน โรงงาน หรือหน่วยงานที่ต้องการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัย เป็นต้น
Advantages of Product :
สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ INTERCOM ได้ แอปพลิเคชั่น สามารถดูภาพเหตุการณ์ ณ ปัจจุบันได้ตลอดเวลา สามารถดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้ มี GPS ระบุตำแหน่งที่แจ้งเหตุ รองรับการดูข้อมูลได้ทั้งใน PC และ Laptop
Type of Product or Service :

Smart Telecom, Smart Domotics, Smart Environment, Smart Mobility, Smart Healthcare

Industries & Business Targeted :

ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน

Company Name :

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Company Description :

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นอันดับหนึ่งในการขายสินค้า และบริการด้าน GPS Tracking และ IoT Solutions ซึ่งให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา Smart City Solutions หลายรูปแบบสำหรับองค์กรชั้นนำหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง Smart City Solutions จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและหน่วยงานของท่าน ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาต่อยอดและให้บริการแก่ประชาชน

Booth number B24, B25