Esri Thailand

 

Headline Smart Platform for City Transformation (แพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับเมืองยุคดิจิตอล)
Brand ArcGIS
Description ArcGIS เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถเฉพาะตัวและมีการใช้งานที่ยืดหยุ่น ช่วยให้เรามองเห็นข้อมูลเชิงลึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมืออัจฉริยะพร้อมใช้งานในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และแสดงผลข้อมูล สามารถนำผลลัพธ์ไปเผยแพร่ภายในและภายนอกองค์กรได้แบบ Real-Time ทั้งในรูปแบบแผนที่ โปรแกรมประยุกต์ แดชบอร์ด และรายงาน สะดวกต่อการทำงานร่วมกัน ผ่านการทำงานบนคลาวด์ อุปกรณ์พกพา และเดสก์ท็อป ทำให้สามารถประกอบการตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น นำไปสู่การวางแผนและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ ArcGIS มีหลากหลายรูปแบบตามการใช้งานและภาคอุตสาหกรรม อาทิ ArcGIS Online, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Business Analyst, ArcGIS Urban, ArcGIS Survey123 เป็นต้น
Advantaged of product เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปฏิวัติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมๆ ที่มีความซับซ้อน เต็มไปด้วยตัวเลข ข้อมูล หรือตาราง ที่นำไปใช้งานยากให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยมิติของ “Location” สามารถนำมาประมวลผลและแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ “รูปภาพ” หรือ “แผนที่” เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เกิดมิติมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นับเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกมิติ นำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน ArcGIS สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
Type of product or service Smart Telecom , Smart Domotics , Smart Energy , Smart Industry , Smart Environment
Please specify the product type Mapping and Analytics Software
Industries & Business targeted Local Government
Brand’s Country of Origin USA
Company name Esri Thailand
Compony profile บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (Esri Thailand) เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence โดยใช้เทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) ในการสร้างความอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ หรือที่เรียกว่า “The Science of Where” ให้กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ArcGIS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพระดับโลก ทั้งยังมุ่งพัฒนาบริการด้วย “ความเข้าใจ” เพื่อส่งมอบงานที่ดีและเป็นที่พอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคม โดยตลอดมาบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลงาน และบริการที่มีคุณภาพให้กับองค์กรต่างๆ มากถึง 400 องค์กร
Booth number