การจัดการของเสีย (Waste Management)

24

NOVEMBER
2023

15:00 - 16:00

การจัดการของเสีย (Waste Management) ในขบวนการก่อสร้างอย่างไรให้ยั่งยืน

Hall 4 | QSNCC Bangkok

ลงทะเบียน Pre-registration เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่

คุณไพรัช เล้าประเสริฐ

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณประเสริฐ เฉลิมรัตนานนท์

ผู้จัดกำรทั่วไปแผนกก่อสร้าง บริษัท Thai Obayashi Corporation Ltd.

คุณปรเมศวร์ พิมพบุตร

Head of CPAC Green Construction Business บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด

คุณประเสริฐ เฉลิมรัตนานนท์

ผู้จัดกำรทั่วไปแผนกก่อสร้าง บริษัท Thai Obayashi Corporation Ltd.

โปรแกรมและกิจกรรมที่น่าสนใจ