ขับเคลื่อนเมืองด้วยแพลตฟอร์มข้อมูล

22

NOVEMBER
2023

15:30 - 18:00

ขับเคลื่อนเมืองด้วยแพลตฟอร์มข้อมูล

Hall 4 | QSNCC Bangkok

ลงทะเบียน Pre-registration เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่

คุณกณพ เกตุชาต

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

คุณธนวัฒน์ ยอดใจ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

คุณกฤษณะ วิสุทธิ์เศรษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

คุณทรงชัย วงษ์วัชรดำรง

นายกเทศมนตรี เมืองทุ่งสง

คุณพรชัย เอี่ยมสุกใส

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยาม อินโน ซิตี้ จำกัด

คุณกัลยานี พรพัฒนกุลฑล

GeoDesign Manager บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

โปรแกรมและกิจกรรมที่น่าสนใจ