รถพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์

24

NOVEMBER
2023

13:00 - 14:00 HRS.

รถพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์

Hall 4 | QSNCC Bangkok

ลงทะเบียน Pre-registration เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่

คุณเลอชัย กิรสมุทรานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและโลจิสติกส์

ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี

เลขาธิการสมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย

โปรแกรมและกิจกรรมที่น่าสนใจ