31 October, 2022
“ดีป้า” จับมือ “เอ็น.ซี.ซี.” ร่วมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแรกแห่งปีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เสริมความรู้เมืองอัจฉริยะ ผู้บริหารเมือง ผู้ร่วมประมูลโครงการ และประชาชนทั่วไป พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของเมือง ขณะที่พันธมิตรทั้งจากภาครัฐ-เอกชน-ต่างประเทศ ร่วมโชว์นวัตกรรมคึกคัก อาทิ สมาคม ไอโอที, สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ, ผู้ประกอบการจีน-ญี่ปุ่น-มาเลเซีย-เกาหลี ฯลฯ ปักหมุดจัดงานหลังการจัดงานประชุม APEC วันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. 65 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
22 August, 2022
“ดีป้า” จับมือ “เอ็น.ซี.ซี.” ร่วมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแรกแห่งปีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เสริมความรู้เมืองอัจฉริยะ ผู้บริหารเมือง ผู้ร่วมประมูลโครงการ และประชาชนทั่วไป พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของเมือง ขณะที่พันธมิตรทั้งจากภาครัฐ-เอกชน-ต่างประเทศ ร่วมโชว์นวัตกรรมคึกคัก อาทิ สมาคม ไอโอที, สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ, ผู้ประกอบการจีน-ญี่ปุ่น-มาเลเซีย-เกาหลี ฯลฯ ปักหมุดจัดงานหลังการจัดงานประชุม APEC วันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. 65 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
22 August, 2022
“ดีป้า - เอ็น.ซี.ซี.” ร่วมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไทย ร่วมประมูลโครงการ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพนวัตกรรม ขณะที่ต่างประเทศ ร่วมโชว์นวัตกรรมคึกคัก ปักหมุดจัดงานหลังประชุม APEC วันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. 65 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
22 August, 2022
ดีป้า” จับมือ “เอ็น.ซี.ซี.” ร่วมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแรกแห่งปีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เสริมความรู้เมืองอัจฉริยะ ผู้บริหารเมือง ผู้ร่วมประมูลโครงการ และประชาชนทั่วไป พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของเมือง
22 August, 2022
นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เอ็น.ซี.ซี.) เปิดเผยว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว และเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตในทุกมิติ ฉะนั้นทุกประเทศทั่วโลกต่างมุ่งพัฒนาเมืองให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต และเสริมสร้างความปลอดภัยของพลเมือง ทั้งด้านที่อยู่อาศัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญและเดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี...