BuildTrack

Headline BuildTrack Smart Touch Switch
Brand BuildTrack
Desciption BuildTrack Smart Home IoT Automation บริษัท IoT อันดับ 1 จากประเทศอินเดีย บริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ครบวงจร ควบคุมบ้าน โรงแรม ออฟฟิศ เพื่อยกระดับธุรกิจและที่พักอาศัยให้เป็น Smart Home / Smart Business มีอุปกรณ์ระดับ Premium มากมาย สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบวางสาย หรือ WiFi ได้อีกด้วย มีผลงานเป็นโครงการมากมาย Smart Touch Switch สวิตช์อัจฉริยะ ที่สามารถทำงานเป็นสวิตช์สัมผัส สามารถควบคุมได้ด้วย App รวมถึง ฟังชั่นการตั้งเวลา ดูประวัติการเปิดปิด ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบวางสายและแบบระบบ WiFi 2.4 Ghz ทำให้การติดตั้งและการใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าและผู้ออกแบบสามารถ เข้าไปออกแบบตัวสวิตช์ในรูปแบบต่างๆได้ เช่น สี ขนาด การวางปุ่ม และ ฟังชั่นของสวิตช์ ทาง BuildTrack มีระบบ Profile สวิตช์ ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์และแสงสว่างหลายๆจุด ในสัมผัสเดียว แถมยังสามารถเข้าไปแก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งชุดนี้ได้อีกด้วย BuildTrack (นำเข้าและจำหน่ายโดยบริษัท EGC Smart Living Co.,Ltd) มีทีมติดตั้งและบริการหลังการขายที่ครบวงจร อุปกรณ์ของเรามีการรับประกันถึง 2 ปี BuildTrack เป็นหนึ่งในทางเลือก สำหรับ อุปกรณ์ IoT ที่เน้นคุณภาพ และ Design ที่สามารถตอบโจทย์ Smart Home ได้อย่างยั่งยืน
Type of product or service Smart Telecom , Smart Domotics , Smart Energy
Please specify the product type Smart Touch Switch, IoT
Brand’s Country of Origin India
Company name BuildTrack

Headline BuildTrack Hotel Management IoT
Brand BuildTrack
Description BuildTrack for Smart Hotel เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับโรงแรม ลูกค้าของโรงแรมสามารถแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบควบคุมระบบต่างๆในห้อง นอกจากนั้นยังสามารถปรับการใช้พลังงานของโรงแรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับโรงแรม นอกจากนี้ ระบบ BuildTrack สามารถรายงานาสถานะห้องพัก ที่ลูกค้ากดแจ้งได้ เช่น ต้องการให้ทำความสะอาดห้อง ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการให้ซักเสื้อผ้า (Door Panel & Service Indicator) โรงแรมที่ใช้ระบบ BuildTrack จะสามารถใช้ระบบ POS เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆเช่นการสั่งอาหาร การแจ้งซ่อมแซมต่างๆ การแชทสอบถามข้อมูลกับพนักงาน และการแนะนำการท่องเที่ยวอื่นๆอีกด้วย
Type of product or service Smart Telecom , Smart Domotics , Smart Energy
Brand’s Country of Origin India
Company name BuildTrack