31 October, 2022
“ดีป้า” จับมือ “เอ็น.ซี.ซี.” ร่วมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแรกแห่งปีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เสริมความรู้เมืองอัจฉริยะ ผู้บริหารเมือง ผู้ร่วมประมูลโครงการ และประชาชนทั่วไป พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของเมือง ขณะที่พันธมิตรทั้งจากภาครัฐ-เอกชน-ต่างประเทศ ร่วมโชว์นวัตกรรมคึกคัก อาทิ สมาคม ไอโอที, สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ, ผู้ประกอบการจีน-ญี่ปุ่น-มาเลเซีย-เกาหลี ฯลฯ ปักหมุดจัดงานหลังการจัดงานประชุม APEC วันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. 65 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์