มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิHeadline ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโพรโตคอลบล็อกเชน
Brand TRUSTY
Model
Description ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้มาตรา 26 และ 28 โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
Advantages of product สามารถสร้างใบรับรองสำหรับลงลายมือชื่อตามมาตรา 26 ได้อย่างอิสระและไม่จำกัด
Type of product or service Smart Industry and Retail
Please specify  the product type   Online Platform
Industries & Business targeted ธุรกิจการค้า โรงพยาบาล หน่วยงานราซการ
Brand’s Country of Origin ไทย
Company name มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Company Description ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโพรโตคอลบล็อกเชน