ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก

ภายใต้สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Headline นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยในรูปแบบอัดเม็ดและแคปซูล
Description ทางศูนย์ความเป็นเลิศได้มีการวิจัยและพัฒนาโพรไบโอติกมีความร่วมมือกับภาครัฐ ที่ BBF-BIOTEC สวทช และ ICPIM วว. ในการผลิตโพรไบโอติกตามมาตรฐาน GMP และมีการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบซาเช่ อัดเม็ด แคปซูล ซึ่งภาคเอกชนให้ความสนใจและรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และออกสู่ตลาด จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด, บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด บริษัท เชียงใหม่ ไบโอเวกกี้ จำกัด บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Advantages of product โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย
Type of product or service Smart Healthcare
Please specify  the product type  โพรไบโอติก จุลินทรีย์ดีต่อสุขภาพ (smart healthcare)
Industries & Business targeted ภาครัฐและเอกชนที่สนใจเรื่องโพรไบโอติก
Brand’s Country of Origin ไทย
Company name  ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก ภายใต้สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Company Description ทางศูนย์วิจัยได้คัดแยกและนำโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย มาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี ซึ่งมีการคัดแยก พิสูจน์สายพันธุ์ และทดสอบโพรไบโอติกเชิงหน้าที่ทั้งในห้องทดลอง สัตว์ทดลอง และศึกษาในมนุษย์ อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการไมโครเอนแคปซูลเลชั่น ซึ่งช่วยเพิ่มความคงตัวของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์

Headline ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยต้านอนุมูลอิสระ
Description โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ Lactobacillus paracasei MSMC36-9, L. paracasei MSMC37-4, L. paracasei MSMC37-5, Bifidobacterium animalis MSMC83-1, L. reuteri SWUBB31-4, L. paraplantarum SWUBB31-5และ L. plantarum SWUNE33-7 โพรไบโอติกสายพันธุ์ดังกล่าวมีความทนต่อสภาวะในเดินอาหาร มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์นมหมักและโยเกิร์ต โดยทำหน้าที่เป็นหัวเชื้อในการหมักนม ซึ่งส่งผลให้มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่ดีตรงตามเกณฑ์ของ อย. และใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตตามท้องตลาด อีกทั้งผู้บริโภคมีความชอบใน สี ลักษณะที่ปรากฎ กลิ่น และ รส อีกด้วย การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. และ บริษัท ซีพี-เมจิ
Advantages of product โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย
Type of product or service Smart Healthcare
Please specify  the product type  โพรไบโอติก จุลินทรีย์ดีต่อสุขภาพ (smart healthcare)
Industries & Business targeted ภาครัฐและเอกชนที่สนใจเรื่องโพรไบโอติก
Brand’s Country of Origin ไทย
Company name  ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก ภายใต้สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Company Description ทางศูนย์วิจัยได้คัดแยกและนำโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย มาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี ซึ่งมีการคัดแยก พิสูจน์สายพันธุ์ และทดสอบโพรไบโอติกเชิงหน้าที่ทั้งในห้องทดลอง สัตว์ทดลอง และศึกษาในมนุษย์ อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการไมโครเอนแคปซูลเลชั่น ซึ่งช่วยเพิ่มความคงตัวของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์

Headline โลชั่นโพรไบโอติก
Description ผลิตภัณฑ์โลชั่นโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยที่มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ (Anti-inflammation) ต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) ลดจำนวนสิวอักเสบ และลดการเสื่อมของเซลล์ (Anti-aging) ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง
Advantages of product โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย
Type of product or service Smart Healthcare
Please specify  the product type  โพรไบโอติกจุลินทรีย์ดี ต่อสุขภาพ
Industries & Business targeted ภาครัฐและเอกชนที่สนใจเรื่องโพรไบโอติก
Brand’s Country of Origin ไทย
Company name  ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก ภายใต้สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Company Description ทางศูนย์วิจัยได้คัดแยกและนำโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย มาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี ซึ่งมีการคัดแยก พิสูจน์สายพันธุ์ และทดสอบโพรไบโอติกเชิงหน้าที่ทั้งในห้องทดลอง สัตว์ทดลอง และศึกษาในมนุษย์ อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการไมโครเอนแคปซูลเลชั่น ซึ่งช่วยเพิ่มความคงตัวของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์