บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด

 

Headline นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อชุมชน เพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการบริหารงาน ของทุกบทบาทในชุมชน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่นิติบุคคล เจ้าหน้าที่ รปภ. ช่าง แม่บ้าน พร้อมทั้งเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันไปยังลูกบ้าน ให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด
Brand My MooBan
Model Guard Panel and Guard Panel Lite
Description Guard Panel Lite เครื่องบันทึกผู้มาติดต่อแบบพกพา ที่มาช่วยให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
Advantages of product เครื่องบันทึกผู้มาติดต่อแบบพกพา มาพร้อมกับเทคโนโลยี LPR นวัตกรรมอ่านข้อมูลทะเบียนรถ และรายละเอียดของรถอัตโนมัติ และยังสามารถทำการบันทึกการเข้าออกงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ได้อย่างสะดวก และแม่นยำ
Type of product or service Smart Domotics
Please specify  the product type  Smart Security
Industries & Business targeted บริษัท รักษาความปลอดภัย และทุกกลุ่มธุรกิจที่มีความสนใจเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
Brand’s Country of Origin ไทย
Company name บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด
Company Description บริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อชุมชน เพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการบริหารงาน ของทุกบทบาทในชุมชน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่นิติบุคคล เจ้าหน้าที่ รปภ. ช่าง แม่บ้าน พร้อมทั้งเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันไปยังลูกบ้าน ให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด

Headline การถ่ายทำอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นภาพ 3DVR เพื่อทำให้การนำเสนอน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
Brand My Home VR
Model My Home VR
Description สนใจมากยิ่งขึ้น เป็นการนำเทคโนโลยี VR ส่งเสริมการขายในยุคดิจิทัล
Advantages of product ภาพ 3DVR ที่ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ชมอสังหาริมทรัพย์ได้ทั่วทุกมุมโลก และสามารถใส่รายละเอียดต่างๆได้อย่างละเอียด
Type of product or service Smart Domotics
Please specify  the product type   Smart Domotics
Industries & Business targeted กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ร้านอาหาร
Brand’s Country of Origin ไทย
Company name บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด
Company Description บริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อชุมชน เพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการบริหารงาน ของทุกบทบาทในชุมชน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่นิติบุคคล เจ้าหน้าที่ รปภ. ช่าง แม่บ้าน พร้อมทั้งเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันไปยังลูกบ้าน ให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด

Headline ระบบบริหารจัดการงานด้านรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการนิติบุคคล
Brand MY MooBan
Model SGOC Operation Center
Description ระบบปฏิบัติการที่ พร้อมอุปกรณ์บันทึกผู้มาติดต่อ และแอปพลิเคชัน ในการบริหารจัดการชุมชน และความปลอดภัย โครงการ บ้าน คอนโด และ หน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
Advantages of product การบริหารจัดการครบวงจร และสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์
Type of product or service Smart Domotics
Please specify  the product type   Smart Domotics
Industries & Business targeted อสังหาริมทรัพย์ โรงงาน บ้าน คอนโด
Brand’s Country of Origin ไทย
Company name บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด
Company Description บริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อชุมชน เพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการบริหารงาน ของทุกบทบาทในชุมชน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่นิติบุคคล เจ้าหน้าที่ รปภ. ช่าง แม่บ้าน พร้อมทั้งเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันไปยังลูกบ้าน ให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด